ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รองนายกรัฐมนตรีฯ พบปะให้กำลังใจแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี

วันที่: 
08 กรกฎาคม 2019

           วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้พบปะให้กำลังใจแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) จำนวน ๒๑๘ คน เป็นชาย ๒๐๑ คน และ หญิง ๑๗ คน โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

--------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ-ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร-ภาพ/
8 ก.ค.62