ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ปลัดแรงงาน บันทึกเทปรายการ เคลียร์คัดชัดเจน

วันที่: 
08 กรกฎาคม 2019

          วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการเคลียร์คัดชัดเจน ประเด็นเรื่อง เร่งขับเคลื่อนแรงงานตามฉันทามติอาเซียน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (NBT) โดยจะออกอากาศในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 – 16.30 น. 

 

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ชาญชัย  ชาวหนองเพียร – ภาพ/ข่าว

8 กรกฎาคม 2562