ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

‘ผู้ตรวจแรงงาน’ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับไทยแลนด์ 4.0 จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่: 
09 กรกฎาคม 2019

            เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางสาวอัญชนา หิรัญพฤกษ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและบริการ Thailand 4.0 หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างแต่งผมบุรุษ โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น ๒๒ คน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และสามารถเลี้ยงชีพได้อย่างมั่นคง ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

-------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - ข่าว/
สำนักตรวจและประเมินผล - ภาพ/
9 กรกฎาคม 2562