ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน ประชุม แนวทางจัดสรรงบประมาณและติดตามโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

วันที่: 
11 กรกฎาคม 2019

           วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณและติดตามผลโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 13 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และการโอนเงิน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ชาญชัย  ชาวหนองเพียร – ภาพ/ข่าว

11 กรกฎาคม 2562