ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม ออกปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2562

               วันที่ 11 ก.ค.2562 นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2562 และจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับ ดังนี้
               1.การทำผ้ามัดย้อมคราม ณ บ้านดงขุนคราม ต.ธาตุพนมใต้ อ.ธาตุพนม
               2. การทำขนมไทย ณ บ้านเหล่าเจริญ ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม
               3.การปูกระเบื้อง ณ โรงเรียนบ้านวังยาง ต.วังยาง อ.วังยาง
               ทั้งนี้ มีผู้สนใจสมัครประกันสังคม ม.40 จำนวน 2 คน