ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน ประชุม คกก.พิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงแรงงาน

วันที่: 
12 กรกฎาคม 2019

          วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน หมอบหมาย นายสมภพ ปราบณรงค์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 16/2562 ณ ห้องประชุมกองกฎหมาย ชั้น 11 อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ชาญชัย  ชาวหนองเพียร – ภาพ/ข่าว

12 กรกฎาคม 2562