ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน ประชุม คกก.สวัสดิการแรงงาน

วันที่: 
12 กรกฎาคม 2019

          วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาคำร้องตามมาตร 120 ของลูกจ้างบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิรช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 คน และบริษัท นิชิเวิร์ล จำกัด จำนวน 4 คน 

 

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ชาญชัย  ชาวหนองเพียร – ภาพ/ข่าว

12 กรกฎาคม 2562