ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร.บรูไน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางนภวรรณ โกละกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน อาสาสมัครแรงงาน ชุมชนคนไทยในบรูไน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ดังนี้

                เวลา 08.30 - 10.30 น.  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯด้วยการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานเอกอัครราชทูตฯ และบริเวณโดยรอบ

                เวลา 18.30 – 19.30 น. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ดังนี้

                      - เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเอกอัครราชทูตได้เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ

                     - ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และประชาชน ร่วมกันยืนนิ่งทำสมาธิ เป็นเวลา 1 นาที เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

                     - เอกอัครราชทูตฯ อ่านคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล

                     - เอกอัครราชทูตฯ นำข้าราชการ และชุมชนคนไทยในบรูไน กล่าวถวายสัตย์ ปฏิญาณฯ เพื่อเป็นข้าราชการและพลเมืองที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน

                     - จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 

                     - ร่วมกันร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติสรรเสริญพระบารมี และสดุดีจอมราชา