ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ จักสานเส้นพลาสติก ผ้ามัดย้อม/บาติก พรมเช็ดเท้า และบายศรีดอกไม้สด

                วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. น.ส.กฤษณา เขียวจันทร์แสง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายนเรศ จิตจักร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ (สปจ.อต.) น.ส.สายฝน ข้อมหลิม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ (สจจ.อต) นางสุภาพร อ่ำเมือง พนักงานธุรการ ส.4 (สรจ.อต.) ร่วมเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ จักสานเส้นพลาสติก ผ้ามัดย้อม/บาติก พรมเช็ดเท้า และบายศรีดอกไม้สด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน