ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

"ปลัดแรงงาน"ให้สัมภาษณ์นิตยสาร TO BE NUMBER ONE

วันที่: 
13 สิงหาคม 2019

          เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์นิตยสาร TO BE NUMBER ONE คอลัมน์ Special Person ประเด็น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE ของกระทรวงแรงงาน ณ ห้องทำงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

-------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าว - ภาพ/
13 สิงหาคม 2562