ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 “กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน”

                 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ  วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม กิจกรรม “ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน” ตามโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบด้านการจัดการทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 4,000 ต้น พื้นที่ปลูกกล้าไม้ประมาณ 20 ไร่ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ที่สาธารณประโยชน์ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์