ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

‘รมว.แรงงาน’ ให้สัมภาษณ์ 'สำนักข่าวบลูมเบิร์ก'

วันที่: 
14 สิงหาคม 2019
          วันนี้ (14 ส.ค. 62) เวลา 11.00 น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์นักข่าวจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน ประเด็น มุมมองของรัฐบาลเกี่ยวกับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในปีนี้ นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ และงานเร่งด่วนของกระทรวงแรงงานในปีนี้  ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน
 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
14 สิงหาคม 2562