รมว.แรงงาน เยี่ยมชมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

วันที่: 
09 กันยายน 2019

            วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยมี นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคาร SME Bank ชั้น ๒ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 

 

-------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
9 กันยายน 2562