ก.แรงงาน ลงใต้นำภารกิจแรงงานร่วมออกบูธ กิจกรรมสถานีประชาชนสัญจร ‘เมืองคอน’

วันที่: 
15 กันยายน 2019

         กระทรวงแรงงาน ร่วมออกบูธฝึกอาชีพ แนะแนวอาชีพ รับสมัครงาน ให้คำปรึกษาสิทธิประกันสังคม การแสดงนิทรรศการภารกิจของหน่วยงาน เล่นเกมแจกของรางวัลมากมาย ในโครงการสถานีประชาชนสัญจร ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มทักษะ ให้ประชาชนมีรายได้ มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต

 

 

         เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 กระทรวงแรงงาน ร่วมกับโครงการสถานีประชาชนสัญจร ครั้งที่ 3 โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานและส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมออกบูธในครั้งนี้ด้วย
        สำหรับโครงการสถานีประชาชนสัญจร สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีที่พึ่งในการร้องเรียน แจ้งเบาะแสปัญหาในแต่ละพื้นที่ และสามารถเข้าถึงหน่วยงานราชการ และหน่วยงานของรัฐได้สะดวก พร้อมทั้งนำเสนอปัญหาและหาทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งมีบริการสาธารณะต่าง ๆ อาทิ รับสมัครงาน ฝึกอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพอิสระ ตรวจสุขภาพ, เป็นต้น โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็นสื่อกลางในการนำเสนอปัญหาในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งเป็นตัวกลางในการแก้ปัญหาและหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ ภายในงานมีกิจกรรมการออกบูธต่าง ๆ เช่น การตรวจสุขภาพ, การให้ความรู้จากหน่วยงานราชการ, คลินิกแก้หนี้นอกระบบ พร้อมกิจกรรมแจกของที่ระลึก การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพ เป็นต้น

----------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ ข่าว - ภาพ/
13 กันยายน 2562