'รองปลัดแรงงาน' ร่วมงานเลี้ยงรับรองการประชุมความร่วมมือด้านแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMTV ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่: 
16 กันยายน 2019

             เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโส ในการประชุมความร่วมมือด้านแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMTV พร้อมด้วย นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ Working Dinner ณ อัปสรา พาเลส รีสอร์ทและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งมีกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพกัมพูชา เป็นเจ้าภาพ และได้มีการหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับประเด็นร่างปฏิญญาเสียมราฐว่าด้วยแผนงานเพื่อการเคลื่อนย้ายและการคงสิทธิทางประกันสังคมสำหรับแรงงานต่างด้าวในกลุ่มประเทศ CLMTV และร่างแถลงการณ์ร่วม ที่จะมีการพิจารณาในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMTV ในวันที่ 16 และ 17 กันยายน 2562 ต่อไป

--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ภาพ - ข้อมูล/
16 กันยายน 2562