ก.แรงงาน ร่วมงาน ‘สัมมนาบุคลากรภาครัฐ ของสำนักงาน กพ.’

วันที่: 
16 กันยายน 2019
          วันที่ 16 กันยายน 2562 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมงานสัมมนาบุคลากรภาครัฐ ของสำนักงาน กพ. มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประเด็น“ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน” (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS) ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เพื่อร่วมรับฟังการนำเสนอแนวคิด วิธีการ ขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ ป.ย.ป. /ผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave Leadership Program-NWL) /โครงการนักยุทธศาสตร์(Policy Work/Study Team) และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) โดยงานดังกล่าวกระทรวงแรงงาน ได้รับเลือกให้เป็นหน่วยงานหลัก ขับเคลื่อนในโครงการนักยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้โจทย์สำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team)  เรื่อง : การสร้างหลักประกันทางสังคมให้แก่แรงงานนอกระบบ 
 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
16 กันยายน 2562