ก.แรงงาน ร่วมประชุม ‘จนท.อาวุโสด้านแรงงาน CLMTV ครั้งที่ 5’

วันที่: 
17 กันยายน 2019
          เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMTV ครั้งที่ 5 ณ อัปสรา พาเลส รีสอร์ทและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา  ในหัวข้อ “Toward the Protection of Migrant Workers in CLMVT Countries: Social Security Cooperation” ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายและคงสิทธิทางประกันสังคมสำหรับแรงงานต่างด้าวของแต่ละประเทศใน CLMTV รวมถึงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ตลอดจนได้ร่วมกันพิจารณาแผนงาน (Roadmap) เพื่อการเคลื่อนย้ายและการคงสิทธิทางประกันสังคมสำหรับแรงงานต่างด้าวในกลุ่มประเทศ CLMTV และร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMTV ในวันที่ 17 กันยายน 2562 ต่อไป 
 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
17 กันยายน 2562