สรจ.พิษณุโลก ประชุมจัดทำแผนฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพิษณุโลก

                 วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563