รมว.แรงงาน หารือ EJF แก้ปัญหา IUU

วันที่: 
08 ตุลาคม 2019

  วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุทธิ  สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับนาย Steve Trent ผู้อำนวยการมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice Foundation: EJF) และคณะ ที่มาเข้าเยี่ยมคารวะอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความสำเร็จของการปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมประมงไทยที่ผ่านมา และการนำกฎบัตรความโปร่งใสในอุตสาหกรรมประมงของ EJF มาปฏิบัติในส่วนของกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมกัลยาณไมตรี ชั้น ๓ กระทรวงกลาโหม

 

 

++++++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ /  

สมภพ ศีลบุตร – ภาพ /

๘ ตุลาคม ๒๕๖๒