ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รมว.แรงงาน ต้อนรับ ประธาน IM Japan เข้าเยี่ยมคารวะและประชาสัมพันธ์โครงการฝึกปฏิบัติงานฯ

วันที่: 
17 ตุลาคม 2019

          วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายเคียวอิ ยานากิซาวา (Mr. Kyoei Yanagisawa) ประธานองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน
         โอกาสนี้ นายเคียวอิ ยานากิซาวา (Mr. Kyoei Yanagisawa) ประธานองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงกลุ่มธุรกิจ Kyoritsu เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่ผู้บริหารเดินทางไปร่วมพิธีเปิดโครงการ Dormy Residences Sriracha จังหวัดชลบุรี อย่างเป็นทางการ ซึ่งกลุ่มธุรกิจ Kyoritsu ดำเนินธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และหอพักทั่วประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งมีการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศด้วย อาทิ เกาหลีใต้ ไต้หวัน พม่า และไทย เป็นต้น โดยญี่ปุ่นกำลังพิจารณาขยายสาขาการรับผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคชาวต่างชาติในสาขาการโรงแรม หากสามารถเปิดรับได้แล้ว กลุ่มธุรกิจนี้จะสามารถรับคนไทยไปฝึกปฏิบัติงานที่ญี่ปุ่นได้เป็นจำนวนมาก
         นอกจากนี้ยังได้แนะนำสมาคมผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานของ IM Japan ประเทศไทย (IMTA) ซึ่งเป็นตัวอย่างผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงาน IM Japan ที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน เป็นเจ้าของธุรกิจร่วมเข้าพบด้วย และได้นำเสนอโครงการยุวทูต IM ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ โดยจะเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาอาชีวะศึกษาชาวไทย จำนวน ๒๐ คน มาร่วมโครงการยุวทูต IM ครั้งที่ ๗ ในช่วงวันที่ ๒๒ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้เดินทางมาร่วมกิจกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นประมาณ ๑๑ วัน รวมทั้งขอความร่วมมือจากกระทรวงแรงงานให้สนับสนุนในเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานฯ ตามสถาบันการศึกษาในต่างจังหวัด จัดการทดสอบและคัดเลือกผู้สนใจมาฝึกปฏิบัติงานในภูมิภาคต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์โครงการตามสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนไทยได้รู้จักและสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติงานของ IM Japan อย่างต่อเนื่อง

----------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
17 ตุลาคม 2562