ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพักแรงงาน Homestay Lodge

                สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เยี่ยมแรงงานไทยที่หอพัก Homestay Lodge โดยมีนายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ อุปทูต และนางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทยที่พักอาศัยอยู่ในหอพักดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ น.

                หอพัก Homestay Lodge ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม Kaki Bukit บริเวณภาคตะวันออกของสิงคโปร์ โดยหอพักดังกล่าวมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่แรงงาน อาทิ โรงอาหาร ห้องออกกำลังกาย ลานกีฬา ห้องสันทนาการและมีระบบรักษาความปลอดภัย ปัจจุบันมีแรงงานไทยพักอาศัยที่หอพักนี้ประมาณ    ๑๔๐ คน ในโอกาสนี้ นายทวีเกียรติฯ ได้กล่าวทักทายพูดคุยกับแรงงานที่มาเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับนางสาวกมลวรรณฯ โดยนางสาวกมลวรรณฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ (สนร.สิงคโปร์) ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านประกันสุขภาพตามกฎหมายของสิงคโปร์ และช่องทางการติดต่อกับสนร.สิงคโปร์ และมอบหมายให้นางสาวดัชรี คูหาทอง ที่ปรึกษา   (ฝ่ายแรงงาน) ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ นอกจากนี้มีผู้แทนจากฝ่ายกงสุลร่วมให้ความรู้ด้านงานกงสุล อาทิ การต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนไทยในต่างประเทศ การยื่นขอหนังสือเดินทางและการต่ออายุหนังสือเดินทาง  ทั้งนี้ สนร.สิงคโปร์ อาสาสมัครแรงงานในสิงคโปร์ ได้จัดให้มีบริการชั่งน้ำหนักและตรวจวัดความดันโลหิตให้แก่แรงงานไทย นอกจากนี้ สนร.สิงคโปร์ ฝ่ายกงสุล อาสาสมัครแรงงานและผู้แทนชุมชนไทยในสิงคโปร์ได้นำอาหารไทย ขนมไทย อาหารแห้ง และอุปกรณ์กีฬา มาร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่แรงงานไทย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ   ๖๐ คน