ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน ร่วมแสดงความยินดี นสพ.ผู้จัดการรายวัน

วันที่: 
07 พฤศจิกายน 2019

          วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นายนิยม สองแก้ว ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นตัวแทนกระทรวงแรงงาน ร่วมแสดงยินดีเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบการก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ณ บ้านพระอาทิตย์ ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

------------------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ - ข่าว/

7 พฤศจิกายน 2562