ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

‘สมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน’ เข้าพบ 'รมว.แรงงาน' หารือข้อราชการ

วันที่: 
07 พฤศจิกายน 2019
          วันนี้ (7 พ.ย. 62) เวลา 09.00 น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน หารือกับ สมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน เกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับการบริหารแรงานต่างด้าว ได้แก่ ข้อเท็จจริง ปัญหาที่เกิดขึ้น และการแก้ไขปัญหาที่ถูกวิธีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาแรงงาน ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจให้บริการจ้างช่วงงานและความเดือดร้อนของผู้ประกอบการด้านต่างๆ ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
7 พฤศจิกายน 2562