ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

‘ผช.รมว.แรงงาน’ ประชุมหารือ ‘แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานธุรกิจ SME’

วันที่: 
15 พฤศจิกายน 2019
 
 
          วันนี้ (15 พ.ย. 62) เวลา 15.00 น. ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรวงแรงงาน และ นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมเข้าประชุมกับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SME เพื่อปรึกษาหาทางร่วมแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลและปัญหาขาดแคลนแรงงานในบางธุรกิจ SME ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาชีพเฉพาะ ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการ ชั้น5 กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กทม.
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
15 พฤศจิกายน 2562