ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

"ปลัดแรงงาน" เยี่ยมร้านกาชาดของกระทรวงแรงงาน ภายในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สวนลุมพินี

วันที่: 
16 พฤศจิกายน 2019

          วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เยี่ยมร้านกาชาดของกระทรวงแรงงาน ณ บริเวณร้านกาชาดกระทรวงแรงงาน ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ ๔ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งทุกวันจะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หมุนเวียนร่วมเป็นเจ้าภาพการออกร้านกาชาดของกระทรวงแรงงาน ในปีนี้ได้ร่วมฉลอง ๑๒๖ ปี สภากาชาดไทย ภายแนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม”โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมให้ความรู้ เสริมทักษะด้านอาชีพ ทั้งการสาธิตและการฝึกอาชีพอิสระ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และกิจกรรมเกมบิงโกเชิญรับโชค ซึ่งมีของรางวัลมากมาย อาทิ ทองคำหนัก ๑ สลึง ทองคำหนักครึ่งสลึง เครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพดี ฯลฯ และนอกจากนี้ได้จัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกจากผู้ผลิตโดยตรง อาทิ ผลิตภัณฑ์จากร้านนารายา ร้านสมุนไพรภูมันตรา ร้านภาสุนันลายไทย ร้านสร้อยสุวรรณผ้าฝ้าย ร้านอนันตาผ้าฝ้าย ร้านเจ็ดใบเถาเจมส์ ร้านจากกลุ่มวินัยมีดอรัญญิก ร้านรองเท้าแตะจากยางพารา ร้านจากลุ่มผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ร้านจากกลุ่มแม่บ้านหอรัตนไชย ร้านบุญยังตีนจก บริษัท พารา ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ร้าน LAZY ME เป็นต้น
         กระทรวงแรงงาน ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกิจกรรมกับกระทรวงแรงงานได้ที่ ร้านกาชาดกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นกำลังใจ และร่วมบันทึกภาพแห่งความทรงจำ ทบทวนความประทับใจ และสร้างความสุขที่เกิดจากการเป็นผู้ให้ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ตลอด ๑๐ วัน ๑๐ คืน ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ - ๒๒.๓๐ น. ณ สวนลุมพินี บริเวณประตู ๑ ตรงข้าม สน.ลุมพินี ถ.วิทยุ โดยไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตู ซึ่งรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

 

 

--------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
15 พฤศจิกายน 2562