ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ปลัดแรงงาน ให้สัมภาณ์ประเด็น “ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย”

วันที่: 
18 พฤศจิกายน 2019

           วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากมูลนิธิทอมสันรอยเตอร์ (Thomson Reuters Foundation) “ประเด็นเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย” โดยนำเสนอทาง www.thomsonreuters.com

 

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

18 พฤศจิกายน 2562