ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

‘ก.แรงงาน’ ประชุม ‘สรรหาพนักงานราชการศักยภาพสูง’

วันที่: 
19 พฤศจิกายน 2019
          วันนี้ (19 พ.ย. 62) เวลา 09.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการศักยภาพสูง ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคารกระทรวงแรงงาน
 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
19 พฤศจิกายน 2562