ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

‘รมว.แรงงาน’ เยี่ยมร้านกาชาด ก.แรงงาน ปี 62 พร้อมมอบรางวัลผู้ร่วมเล่นเกมบิงโก

วันที่: 
19 พฤศจิกายน 2019
          วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมร้านกาชาด และร่วมบริจาคเงินให้กับผู้เข้าประกวดธิดากาชาด ปี ๒๕๖๒ นางสาวชนกพรอนัน ไกรเทพ หมายเลข ๒๒ พร้อมกับมอบรางวัลให้กับผู้ที่มาร่วมเล่นเกมบิงโกของกระทรวงแรงงาน ณ บริเวณร้านกาชาดกระทรวงแรงงาน ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ ๔ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอภิญญา  สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งทุกวันจะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หมุนเวียนร่วมเป็นเจ้าภาพการออกร้านกาชาดของกระทรวงแรงงาน ในปีนี้ได้ร่วมฉลอง ๑๒๖ ปี สภากาชาดไทย ภายแนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม”โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมให้ความรู้ เสริมทักษะด้านอาชีพ ทั้งการสาธิตและการฝึกอาชีพอิสระ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และกิจกรรมเกมบิงโกเชิญรับโชค ซึ่งมีของรางวัลมากมาย อาทิ ทองคำหนัก ๑ สลึง ทองคำหนักครึ่งสลึง เครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพดี ฯลฯ และนอกจากนี้ได้จัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกจากผู้ผลิตโดยตรง อาทิ ผลิตภัณฑ์จากร้านนารายา ร้านสมุนไพรภูมันตรา ร้านภาสุนันลายไทย ร้านสร้อยสุวรรณผ้าฝ้าย ร้านอนันตาผ้าฝ้าย ร้านเจ็ดใบเถาเจมส์ ร้านจากกลุ่มวินัยมีดอรัญญิก ร้านรองเท้าแตะจากยางพารา ร้านจากลุ่มผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ร้านจากกลุ่มแม่บ้านหอรัตนไชย ร้านบุญยังตีนจก บริษัท พารา ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ร้าน LAZY ME เป็นต้น
 
 
          กระทรวงแรงงาน ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกิจกรรมกับกระทรวงแรงงานได้ที่ ร้านกาชาดกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นกำลังใจ และร่วมบันทึกภาพแห่งความทรงจำ ทบทวนความประทับใจ และสร้างความสุขที่เกิดจากการเป็นผู้ให้ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ตลอด ๑๐ วัน ๑๐ คืน ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ - ๒๒.๓๐ น. ณ สวนลุมพินี บริเวณประตู ๑ ตรงข้าม สน.ลุมพินี ถ.วิทยุ โดยไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตู ซึ่งรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สมภพ ศีลบุตร ภาพ
18 พฤศจิกายน 2562