ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานการประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน

วันที่: 
29 พฤศจิกายน 2019

            วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ห้อง War Room) ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

                                                                                                                                                                        DOWNLOAD IMAGES

-------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์