ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน ร่วมรับเสด็จฯ ในงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ ๒๗

วันที่: 
01 ธันวาคม 2019

          วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงไปเปิดงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ ๒๗ ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๑๓ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

 

++++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

๑ ธันวาคม ๒๕๖๒