ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ปลัดแรงงาน ให้การต้อนรับคณะวิจัย Japan Labor Pen Club ประเทศญี่ปุ่น

วันที่: 
02 ธันวาคม 2019

          วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ คณะวิจัย Japan Labor Pen Club (JLPC) ประเทศญี่ปุ่น นำทีมโดย นายยาซิโอะ อินะบะ (Mr.Yasuo INABA) อดีตนักข่าว Mainichi Shimbun ปัจจุบันเป็นสมาชิกคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ของรัฐบาลโตเกียว ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยได้มีข้อหารือประเด็นปัญหาและสถานะปัจจุบันของนโยบายด้านแรงงานในไทย อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงและมาตรการที่เกี่ยวข้อง แรงงานผู้สูงอายุและมาตรการรองรับ และการบริหารจัดการการกำกับดูแลมาตรฐานแรงงาน

 

 

------------------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ - ข่าว/

2 ธันวาคม 2562