ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

‘ออท.แคนาดา’ และ ‘บริษัท D2L แคนาดา’ เข้าพบ 'รมว.แรงงาน' หารือข้อราชการ

วันที่: 
02 ธันวาคม 2019
          วันนี้ (2 ธ.ค. 62) เวลา 14.30 น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน และ นายธวัช เบญจากิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้การต้อนรับ Mr. Sanjeev Chowdhury ที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์) และกรรมการการค้าอาวุโส สถานเอกอัครราชฑูตแคนาดาประจำประเทศไทย นำผู้บริหารบริษัทซอฟต์แวร์ D2L แคนาดา ที่มาเข้าพบหารือข้อราชการในประเด็นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับกำลังแรงงานในศตวรรษที่ 21 และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
2 ธันวาคม 2562