บริการ

 
 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

เว็บไซต์บริการประชาชน

โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

เว็บไซต์สมาคมแม่บ้านแรงงาน

กฎกระทรวงเพื่อคนพิการ

หนังสือพิมพ์รายวัน

วารสารแรงงาน

งานบริการจำแนกตามหน่วยงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

บริการอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

วิจัยด้านแรงงาน

ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

แบบสอบถาม

เว็บไซต์แนะนำ

ถาม-ตอบ

FAQ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

 
     
  ชุมชนคนแรงงาน  
 

เว็บบล๊อกebookคำถามที่พบบ่อยเว็บท่าความรู้

facebookประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน twitter กระทรวงแรงงาน YouTube กระทรวงแรงงาน

 
     
 

สำหรับข้าราชการ กรง.

 
 

ระบบอินทราเน็ต

อีเมล์กระทรวงแรงงาน@mol.go.th

อีเมล์กลางภาครัฐ@mol.mail.go.th

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
 
 
     

ปฏิทินกิจกรรม

   
 

แบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจ

 
 

 

 

 

 

1) แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน ปี 2558

 

 
2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อฐานข้อมูลวิจัยด้านแรงงาน 

 

    เว็บไซต์ฐานข้อมูลวิจัยด้านแรงงาน  
   
3) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ “รายงานสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน”
   
4) แบบสอบถามเฝ้าระวังภาวะเศรษฐกิจจากผลกระทบสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจยุโรป

 

 
 5) แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการระบบสารสนเทศเครือข่ายภายในกระทรวงแรงงาน (Intranet) ปี 2558  
 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกระทรวงแรงงาน ปี 2558  
   
 7) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2558  
   
 8) แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปี 2558  

 

 
     
Back to top