ข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับพนักงาน/ลูกจ้าง

ตลาดนัดแรงงาน

วันที่ หัวข้อ สถานที่ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
28 กันยายน 2018 - 31 ตุลาคม 2018 วันที่ 28 ก.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561 เชิญร่วมลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาเกาหลีให้กับแรงงานไทยที่ประสงค์จะไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 22 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 22 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง

กาญจนบุรี

034564315
04 ตุลาคม 2018 - 06 ตุลาคม 2018 วันที่ 4-6 ตุลาคม 2561 เชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน แม่ฮ่องสอน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง

แม่ฮ่องสอน

053-611972
21 กันยายน 2018 - 22 กันยายน 2018 วันที่ 21 - 22 กันยายน 2561 เชิญร่วมงาน " EEC's Rayong Job Fair " ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมือง

ระยอง

038-694023-26 ต่อ 102-107
11 กันยายน 2018 วันที่ 11 กันยายน 2561 ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" เพื่อรองรับความต้องการกำลังแรงงานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สจจ.ฉะเชิงเทรา หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ฉะเชิงเทรา

038-514842, 0882021265
07 สิงหาคม 2018 วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ บริเวณศูนย์อาหารชั้น1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สจจ.สุพรรณบุรี ณ บริเวณศูนย์อาหารชั้น1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี

สจจ.สุพรรณบุรี

13 กรกฎาคม 2018 วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

02-3986612 ต่อ 12/18
25 มิถุนายน 2018 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย บริเวณชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน (3 ชั้น) ถนน มิตรไมตรี ดินแดง กทม. วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย บริเวณชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน (3 ชั้น) ถนน มิตรไมตรี ดินแดง

กทม.

0 2248 2891 - 5
20 มิถุนายน 2018 - 21 มิถุนายน 2018 ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน ประชารัฐร่วมใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันที่ 20-21 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี

02-580-7796
19 มิถุนายน 2018 - 20 มิถุนายน 2018 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพฯ ณ สุราษฎร์ธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 ณ สุราษฎร์ธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ

สุราษฎร์ธานี

โทร 0 7735 5422-3 ต่อ 12 โทรสาร 0 7735 5426
12 มิถุนายน 2018 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญนัดพบแรงงาน งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ ณ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ ชั้น 2 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2018 ณ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ ชั้น 2

บุรีรัมย์

0 4466 6538