จัดหางานจังหวัดราชบุรี

วันที่: 
23/09/X X
สถานที่: 
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาราชบุรี
จังหวัด: 

ราชบุรี

เบอร์โทรศัพท์: 
๐-๓๒๓๒-๒๒๖๑-๒

   

วัน/เดือน/ปี สถานที่จัดงาน หน่วยงานที่จัด โทรศัพท์ สถานประกอบการที่เข้าร่วมงาน  (แห่ง) ตำแหน่งงานว่าง (อัตรา)  
๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาราชบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ๐-๓๒๓๒-๒๒๖๑-๒ 30 1,526