ตลาดนัดแรงงาน

วันที่ หัวข้อ สถานที่ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
28 เมษายน 2016 ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ในวันที่ 28 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00-17.00น. ณ บริเวณศูนย์อาหารภายในห้างสรรพสินค้าอัศวรรณคอมเพล็กซ์ 2 จังหวัดหนองคาย บริเวณศูนย์อาหารภายในห้างสรรพสินค้าอัศวรรณคอมเพล็กซ์ 2

หนองคาย

042-412860 ต่อ 20,17
28 เมษายน 2016 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 4/2559 และกิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00-17.00น. ณ บริเวณชั้น 3 เทสโก้ โลตัส(สาขาปิ่นเกล้า) เขตบางกอกน้อย กทม. บริเวณชั้น 3 เทสโก้ โลตัส(สาขาปิ่นเกล้า) เขตบางกอกน้อย

กทม.

0-2434-6575-6
29 เมษายน 2016 - 30 เมษายน 2016 กิจกรรมนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 29-30 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30-15.30น. ณ บริเวณ โซน Beauty & Health ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ กทม. ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์

กทม.

02-398-7477 , 02-398-6612 ต่อ 11-12
26 เมษายน 2016 ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน และกิจกรรมให้คนพิการมีงานทำ ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 7 ถ.สุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 08.30-16.30น. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 7 ถ.สุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ

กทม.

02-427-4113 , 02-427-4512 ต่อ 15-18
11 พฤษภาคม 2016 นัดพบแรงงาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง มีงานทำทันที ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เวลา 10.00-16.00 น. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

บุรีรัมย์

044-666-538
10 พฤษภาคม 2016 เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ลานด้านหน้าสุราษฎร์ธานี ฮอล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ลานด้านหน้าสุราษฎร์ธานี ฮอล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา

สุราษฎร์ธานี

0-7735-5422 - 3
26 เมษายน 2016 ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 7/2559 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม. เวลา 08.30-16.30 น. ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน

กทม.

02-6176567
10 พฤษภาคม 2016 นัดพบแรงงาน วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00-15.00น. ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสระบุรี บริเวณชั้น 2 หน้าโรงหนังเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จ.สระบุรี ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสระบุรี

สระบุรี

19 เมษายน 2016 เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานีฮอล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา

สุราษฎร์ธานี

0-7735-5422 - 3
29 มีนาคม 2016 นัดพบแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.00น. ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ.สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สมุทรปราการ

02-383-7471 ต่อ 11-13