ตลาดนัดแรงงาน

วันที่ หัวข้อ สถานที่ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
24 กุมภาพันธ์ 2016 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 5/2559 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ดินแดง กทม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

กทม.

02-617-6567
15 กุมภาพันธ์ 2016 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 4/2559 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ภายในกระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม. กระทรวงแรงงาน

กทม.

02-617-6567
09 กุมภาพันธ์ 2016 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-16.30น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ ภายในกระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม. กระทรวงแรงงาน

กทม.

02-245-2260 , 02-245-2287 , 02-248-2891-5
04 กุมภาพันธ์ 2016 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 - 15.30 น. กิจกรรมนัดพบแรงงานในสถานศึกษาและกิจกรรมจัดหางานพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กรุงเทพฯ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

กทม.

02-3987477,023986612 ต่อ 11,12 (ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ)
14 มกราคม 2016 จัดหางานพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในวันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 09.00-12.00น. ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์

กทม.

02-422-3916-19 ต่อ 119,124
20 มกราคม 2016 เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน สร้างงาน สร้างบุญ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 08.00-16.30น. ณ วัดโพธิ์นิมิต ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี วัดโพธิ์นิมิต ถ.กาญจนวิถี

สุราษฎร์ธานี

0-7735-5422-3 ต่อ 12
19 มกราคม 2016 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 19 มกราคม 2559 ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ ภายในกระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม. ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ ภายในกระทรวงแรงงาน

กทม.

02-6176568
14 มกราคม 2016 สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน 14 มกราคม 2559 เวลา 09.00-15.00น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

หนองคาย

042-412860 ต่อ 17
12 มกราคม 2016 นัดพบแรงงาน วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 09.30-16.00น. ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6 อาคารเอสซี พลาซ่า ชั้น M (สายใต้ใหม่) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ อาคารเอสซี พลาซ่า ชั้น M (สายใต้ใหม่)

กทม.

02-422-3916-19 ต่อ 119,124
12 มกราคม 2016 เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 09.00-15.00น. ณ ลานด้านหน้าห้างแม็คโคร สาขาระนอง จ.ระนอง ลานด้านหน้าห้างแม็คโคร

ระนอง

077-862026-8