ตลาดนัดแรงงาน

วันที่ หัวข้อ สถานที่ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
14 มิถุนายน 2016 เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30น. ณ ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานีฮอล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา

สุราษฎร์ธานี

0-7735-5422 - 3
23 พฤษภาคม 2016 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 9/2559 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-16.30น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ ภายในกระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม. ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ ภายในกระทรวงแรงงาน

กทม.

02-6176567
17 พฤษภาคม 2016 วันนัดพบแรงงาน ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-15.00น. ณ ศาลาจัตุรมุข ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ศาลาจัตุรมุข ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

08-8202-1265
17 พฤษภาคม 2016 ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-16.30น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม. ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน

กทม.

02-2452260 , 02-2482891-5 , 02-2452287
17 พฤษภาคม 2016 ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-16.30น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม. ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน

กทม.

02-2452260 , 02-2482891-5 , 02-2452287
10 พฤษภาคม 2016 นัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30-16.00น. ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6 อาคารเอสซี พลาซ่า ชั้น M (สายใต้ใหม่) ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6 อาคารเอสซี พลาซ่า ชั้น M (สายใต้ใหม่)

กทม.

02-422-3916-19 ต่อ 119 , 124
10 พฤษภาคม 2016 สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ นัดพบแรงงาน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-15.00น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองแพร่ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ หอประชุมอำเภอเมืองแพร่

แพร่

054-511721 , 054-511807
24 พฤษภาคม 2016 ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ลานด้านหน้าห้างแม็คโคร สาขาระนอง จังหวัดระนอง ลานหน้าห้างแม็คโคร สาขาระนอง

ระนอง

077-862026-8
28 เมษายน 2016 ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ในวันที่ 28 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00-17.00น. ณ บริเวณศูนย์อาหารภายในห้างสรรพสินค้าอัศวรรณคอมเพล็กซ์ 2 จังหวัดหนองคาย บริเวณศูนย์อาหารภายในห้างสรรพสินค้าอัศวรรณคอมเพล็กซ์ 2

หนองคาย

042-412860 ต่อ 20,17
28 เมษายน 2016 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 4/2559 และกิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00-17.00น. ณ บริเวณชั้น 3 เทสโก้ โลตัส(สาขาปิ่นเกล้า) เขตบางกอกน้อย กทม. บริเวณชั้น 3 เทสโก้ โลตัส(สาขาปิ่นเกล้า) เขตบางกอกน้อย

กทม.

0-2434-6575-6