จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่: 
20/09/X X
สถานที่: 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัด: 

กาญจนบุรี

เบอร์โทรศัพท์: 
๐-๓๔๖๒-๓๔๕๔

   

วัน/เดือน/ปี สถานที่จัดงาน หน่วยงานที่จัด โทรศัพท์ สถานประกอบการที่เข้าร่วมงาน  (แห่ง) ตำแหน่งงานว่าง (อัตรา)  
๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ๐-๓๒๓๒-๒๒๖๑-๒  8 500  

 

พนักงาน/ลูกจ้าง

รับจดหมายข่าว

กรุณากรอก e-mail เพื่อรับข่าว