พนักงาน/ลูกจ้าง

 
 
 
     
 

บริการ

 
 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

เว็บไซต์บริการประชาชน

โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

เว็บไซต์สมาคมแม่บ้านแรงงาน

กฎกระทรวงเพื่อคนพิการ

หนังสือพิมพ์รายวัน

วารสารแรงงาน

งานบริการจำแนกตามหน่วยงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

บริการอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

วิจัยด้านแรงงาน

ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

แบบสอบถาม

เว็บไซต์แนะนำ

ถาม-ตอบ

FAQ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

 
     
  ชุมชนคนแรงงาน  
 

เว็บบล๊อกebookคำถามที่พบบ่อยเว็บท่าความรู้

facebookประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน twitter กระทรวงแรงงาน YouTube กระทรวงแรงงาน

 
     
 

สำหรับข้าราชการ กรง.

 
 

ระบบอินทราเน็ต

อีเมล์กระทรวงแรงงาน@mol.go.th

อีเมล์กลางภาครัฐ@mol.mail.go.th

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
 
 
     

ปฏิทินกิจกรรม

   
     
 

จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี

 
 
วันที่: 
20/09/X X
สถานที่: 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัด: 

กาญจนบุรี

เบอร์โทรศัพท์: 
๐-๓๔๖๒-๓๔๕๔

   

วัน/เดือน/ปี สถานที่จัดงาน หน่วยงานที่จัด โทรศัพท์ สถานประกอบการที่เข้าร่วมงาน  (แห่ง) ตำแหน่งงานว่าง (อัตรา)  
๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ๐-๓๒๓๒-๒๒๖๑-๒  8 500  

 

 
     
Back to top