ตลาดนัดแรงงาน

วันที่ หัวข้อ สถานที่ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
24 มิถุนายน 2016 ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงจุยิม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาชากังราว จ.กำแพงเพชร สนามกีฬาชากังราว

กำแพงเพชร

055-705023-4
12 มิถุนายน 2016 นัดพบแรงงาน งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00-16.00น. ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

บุรีรัมย์

044-666-538
21 มิถุนายน 2016 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 10/2559 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30 ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม. ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน

กทม.

02-6176567
12 มิถุนายน 2016 นัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2559 เวลา 10.00-15.00น. ณ บริเวณชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค จ.สระบุรี ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค

สระบุรี

0-3635-1807 , 0-3635-1808
23 มิถุนายน 2016 - 24 มิถุนายน 2016 ขอเชิญผู้ว่างงาน ประชาชนทั่วไป ร่วมงาน นัดพบแรงงาน ประชารัฐร่วมใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-16.30น. ณ เวสต์เกตฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต บางใหญ่ จ.นนทบุรี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

นนทบุรี

02-9503630 , 02-5809276 , 02-9503690 ต่อ 11-15
14 มิถุนายน 2016 เชิญร่วมงาน Smart Job Smart Worker ก้าวสู่งานที่ดี คนมีคุณภาพ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-15.00น. ณ บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสุพรรณบุรี ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี

สุพรรณบุรี

035-535388 , 035-408206
12 มิถุนายน 2016 - 13 มิถุนายน 2016 สมัครด่วน!..กว่า 130 อัตรา ในวันที่ 12-13 มิ.ย.59 ณ ม.เอเชียอาคเนย์ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ เวลา 08.00-17.00น. ม.เอเชียอาคเนย์ ห้องประชุมชั้น 2

กทม.

085-488-4592 , 02-067-8146
31 พฤษภาคม 2016 ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00-17.00น. ณ บริเวณศูนย์อาหารภายในห้างสรรพสินค้าอัศวรรณคอมเพล็กซ์ 2 จังหวัดหนองคาย บริเวณศูนย์อาหารภายในห้างสรรพสินค้าอัศวรรณคอมเพล็กซ์ 2

หนองคาย

042-412860 ต่อ 17,20
14 มิถุนายน 2016 เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30น. ณ ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานีฮอล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา

สุราษฎร์ธานี

0-7735-5422 - 3
23 พฤษภาคม 2016 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 9/2559 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-16.30น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ ภายในกระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม. ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ ภายในกระทรวงแรงงาน

กทม.

02-6176567