สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่: 
06/05/X X
สถานที่: 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด: 

สมุทรปราการ

เบอร์โทรศัพท์: 
๐-๒๓๘๓-๓๔๗๑-๓

จัดหางานในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔

สถานที่จัดหางาน :สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานที่จัดงาน : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท์ : ๐-๒๓๘๓-๓๔๗๑-๓