ตลาดนัดแรงงาน

วันที่ หัวข้อ สถานที่ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
06 สิงหาคม 2016 ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 08.30-16.30น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ ภายในกระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม. ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ ภายในกระทรวงแรงงาน

กทม.

02-2452260 , 02-2452287 , 02-2482891-5
10 สิงหาคม 2016 ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-16.30น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม. ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน

กทม.

02-245-2260 , 02-245-2287 , 02-248-2891 - 5
09 สิงหาคม 2016 นัดพบแรงงาน งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เวลา 10.00-16.00น. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

บุรีรัมย์

044-666-538
09 สิงหาคม 2016 เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-15.00น. ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช(สนามหน้าเมือง) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช(สนามหน้าเมือง)

นครศรีธรรมราช

075-348003
14 กรกฎาคม 2016 ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อย ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-16.30น. ณ start center (ตึกใหม่ชั้น2) อ.เมือง จ.ระยอง start center (ตึกใหม่ชั้น2)

ระยอง

038-694026 , 081-8305278
26 กรกฎาคม 2016 ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 11/2559 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม. ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน

กทม.

02-6176567
12 กรกฎาคม 2016 ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม. ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย

กทม.

02-2452260 , 02-2452287 , 02-2482891-5
12 กรกฎาคม 2016 นัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30-16.00น. ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6 อาคารเอสซี พลาซ่า ชั้น M (สายใต้ใหม่) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6 อาคารเอสซี พลาซ่า ชั้น M (สายใต้ใหม่)

กรุงเทพฯ

02-422-3916-19 ต่อ 119,124
24 มิถุนายน 2016 ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงจุยิม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาชากังราว จ.กำแพงเพชร สนามกีฬาชากังราว

กำแพงเพชร

055-705023-4
12 มิถุนายน 2016 นัดพบแรงงาน งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00-16.00น. ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

บุรีรัมย์

044-666-538