ตลาดนัดแรงงาน

วันที่ หัวข้อ สถานที่ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
09 พฤษภาคม 2017 9 พฤษภาคม 2017 ขอเชิญนัดพบแรงงานจังหวัดสุโขทัย ณ บริเวณศูนย์อาหาร บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย ณ บริเวณศูนย์อาหาร บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 055-610-218-9 ต่อ 15
11 เมษายน 2017 11 เมษายน 2560 ขอเชิญนัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครคศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครคศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง) อ.เมือง

นครศรีธรรมราช

075-348003
01 เมษายน 2017 1 เมษายน 2560 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ อาคารพลศึกษา ม.มหาสารคาม ณ อาคารพลศึกษา ม.มหาสารคาม

มหาสารคาม

043-971-320-1
05 เมษายน 2017 5 เมษายน 2560 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ณ ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.สุราษฎร์ธานี ณ ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา

สุราษฎร์ธานี

077-355-422-3 ต่อ 25
17 มีนาคม 2017 - 18 มีนาคม 2017 17-18 มีนาคม 2560 ขอเชิญร่วมงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ณ Star Center (ตึกใหม่ชั้น 2) อ.เมือง จ.ระยอง ณ Star Center (ตึกใหม่ชั้น 2) อ.เมือง

จ.ระยอง

038-694-026
14 มีนาคม 2017 14 มีนาคม 2560 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันบุรีรัมย์ ชั้น 2 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันบุรีรัมย์ ชั้น 2 อ.เมือง

จ.บุรีรัมย์

044 666 538
06 มีนาคม 2017 - 09 มีนาคม 2017 6-9 มีนาคม 2560 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน

กทม.

02-2118167
14 มีนาคม 2017 14 มีนาคม 2017 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 อาคารเอสซี พลาซ่า ชั้น M (สายใต้ใหม่) ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 อาคารเอสซี พลาซ่า ชั้น M (สายใต้ใหม่) ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน

กทม.

02-422-3916-19 ต่อ 119,124
23 มีนาคม 2017 - 24 มีนาคม 2017 23-24 มีนาคม 2017 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ เวสต์เกตฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ณ เวสต์เกตฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี

02-950-3630 ต่อ 13-15