เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 08.30-16.30น. ณ ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่: 
17/01/X X
สถานที่: 
ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
จังหวัด: 

สุราษฎร์ธานี

เบอร์โทรศัพท์: 
0 7735 5422-3 ต่อ 12