ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันที่: 
20/12/X X
สถานที่: 
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
จังหวัด: 

กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: 
02-6176567