ตลาดนัดแรงงาน

วันที่ หัวข้อ สถานที่ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
28 มีนาคม 2017 31 มีนาคม 2560 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ หอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม (อาคารวัฒนธรรม) อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ณ หอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม (อาคารวัฒนธรรม) อ.เมือง

จ.สมุทรสงคราม

034 -714342-3 ต่อ 106
11 เมษายน 2017 11 เมษายน 2560 ขอเชิญนัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครคศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครคศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง) อ.เมือง

นครศรีธรรมราช

075-348003
01 เมษายน 2017 1 เมษายน 2560 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ อาคารพลศึกษา ม.มหาสารคาม ณ อาคารพลศึกษา ม.มหาสารคาม

มหาสารคาม

043-971-320-1
31 มีนาคม 2017 31 มีนาคม 2560 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ฉะเชิงเทรา

038-514-842
29 มีนาคม 2017 29 มีนาคม 2560 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ บริเวณโดมวิทยาลัยเทคฉะเชิงเทรา ณ บริเวณโดมวิทยาลัยเทคฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

038-514-842
14 มีนาคม 2017 14 มีนาคม 2560 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานจังหวัดปทุมธานี ณ ชั้น 2 บิ๊กซี นวนคร จ.ปทุมธานี ณ ชั้น 2 บิ๊กซี นวนคร

จ.ปทุมธานี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี 0-2567-4107
05 เมษายน 2017 5 เมษายน 2560 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ณ ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.สุราษฎร์ธานี ณ ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา

สุราษฎร์ธานี

077-355-422-3 ต่อ 25
17 มีนาคม 2017 - 18 มีนาคม 2017 17-18 มีนาคม 2560 ขอเชิญร่วมงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ณ Star Center (ตึกใหม่ชั้น 2) อ.เมือง จ.ระยอง ณ Star Center (ตึกใหม่ชั้น 2) อ.เมือง

จ.ระยอง

038-694-026
14 มีนาคม 2017 14 มีนาคม 2560 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันบุรีรัมย์ ชั้น 2 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันบุรีรัมย์ ชั้น 2 อ.เมือง

จ.บุรีรัมย์

044 666 538
06 มีนาคม 2017 - 09 มีนาคม 2017 6-9 มีนาคม 2560 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน

กทม.

02-2118167