5 เมษายน 2560 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ณ ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่: 
05 เมษายน 2017
สถานที่: 
ณ ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
จังหวัด: 

สุราษฎร์ธานี

เบอร์โทรศัพท์: 
077-355-422-3 ต่อ 25