1 เมษายน 2560 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ อาคารพลศึกษา ม.มหาสารคาม

วันที่: 
01/04/X X
สถานที่: 
ณ อาคารพลศึกษา ม.มหาสารคาม
จังหวัด: 

มหาสารคาม

เบอร์โทรศัพท์: 
043-971-320-1