11 เมษายน 2560 ขอเชิญนัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครคศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่: 
11 เมษายน 2017
สถานที่: 
ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครคศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง) อ.เมือง
จังหวัด: 

นครศรีธรรมราช

เบอร์โทรศัพท์: 
075-348003