29-30 มิถุนายน 2560 นัดพบไอที สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ณ Terminal 21 korat, Terminal Hall 4 floor อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่: 
29 มิถุนายน 2017 - 30 มิถุนายน 2017
สถานที่: 
ณ Terminal 21 korat, Terminal Hall 4 floor อำเภอเมือง
จังหวัด: 

จังหวัดนครราชสีมา

เบอร์โทรศัพท์: 
044 355 266-7 ต่อ 104