29 มิถุนายน 2560 นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย ณ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วันที่: 
29 มิถุนายน 2017
สถานที่: 
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย อําเภอเมืองเลย
จังหวัด: 

จังหวัดเลย

เบอร์โทรศัพท์: 
0 4281 2594