11 กรกฏาคม 2017 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่: 
11 กรกฎาคม 2017
สถานที่: 
ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขาสุพรรณบุรี
จังหวัด: 

จังหวัดสุพรรณบุรี

เบอร์โทรศัพท์: 
035-535-388 ต่อ 103