4 กรกฏาคม 2017 ขอเชิญนัดพบแรงงาน ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย(ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน) เขตดินแดง กทม.

วันที่: 
04 กรกฎาคม 2017
สถานที่: 
ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย(ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน) เขตดินแดง
จังหวัด: 

กทม.

เบอร์โทรศัพท์: 
02 6176567