5 กรกฏาคม 2017 ขอเชิญนัดพบแรงงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี

วันที่: 
05 กรกฎาคม 2017
สถานที่: 
ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
จังหวัด: 

จังหวัดลพบุรี

เบอร์โทรศัพท์: 
036-420-365 ต่อ 16