18 กรกฏาคม 2017 ขอเชิญนัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่: 
18 กรกฎาคม 2017
สถานที่: 
ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์ ชั้น 2 อำเภอเมือง
จังหวัด: 

จังหวัดบุรีรัมย์

เบอร์โทรศัพท์: 
044 666538